MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo

Lokca 267
029 51 Lokca
Firemný telefón: +421 435 591 267
Mobilný telefón: +421903 526 767
IČO: 35994436
DIČ: 1021504924Čo je u nás aktuálne?

Na vyšetrenie je potrebné dopředu telefonicky objednať.

Budú vyšeterné aj neobjednané pacientky len nezaručujeme dobu čakania.

Do 9:00 hodín akútne stavy.


Fungujeme v štandardnom režime.


Pacientky s cestovateľskou anamnézou, pacientky u ktorých je možnosť,

že prišli do styku s infikovanou osobou prosíme,aby do ambulancie nechodili.


Návšteva ambulancie vhodná po telefonickom dohovore.


Prípadná návšteva ambulancie pokiaľ to zdravotný stav pacientky dovoľuje
bez doprovodu a v ochranných prvkoch
(rúška, respiratory - podl´a aktuálne platnej vyhlášky).


Registrujeme nové pacientky!

Informácie o ordinácii MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia - MUDr. Marta Plevová

 

Poskytujem primárnu gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, napr.:

- Kompletné vyšetrenie ultrazvukom

- Tehotenská poradňa pre nastávajúce mamičky

- Možnost vytvorenia fotodokumentácie

- Sonograf

- Odborné poradenstvo

- Pravidelné vyšetrenia a prehliadky u žien a dievčat 3D sonografia

- Antikoncepcia a antikoncepčné poradňa - kompletné poradenstvo

- Sexuologická diagnostika

- Liečenie porúch plodnosti

- Liečenie potencie

- Liečenie predčasnej ejakulácie

- Liečba pohlavných ochorení, zápalov

- Poradňa pre ženy v období prechodu (tzv. Klimaktéria)

- Vyšetrenie cytológie priamo v našej ambulancii

- Očkovanie vakcínou proti rakovine krčka maternice - HPV

- Ultrazvukové vyšetrenia prsníkov

 

Služby:

- Zdravotné poradenstvo

- Medikamentózna liečba

- Ročné prehliadky

- Poradenstvo pri atikoncepcii

- Prenatálna starostlivosť

- Ultrazvukové vyšetrenie

 

Vybavenie ambulancie:

- 4D ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

- Možnosť zhotovenia fotografií pri ultrazvuku

- CTG

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Marta Plevová - gynekologická ambulancia

Lokca 267

029 51  Lokca

 

Lokca: +421 435 591 267

Rabča: +421 435 594 182

Kde nás nájdete?